Wyróżniony obraz

Warunki korzystania z usług

Są to ogólne warunki, na podstawie których dokonujemy rezerwacji.
Szybkie łącza

Ogólne warunki stanowią podstawową część niniejszej umowy rezerwacyjnej, zawartej pomiędzy HUD d.o.o. (zwaną dalej "Spółką") a jej klientami. World Discovery jest marką parasolową dla wielu marek wymienionych na stronie internetowej World Discovery. Po zakończeniu rezerwacji przez Klienta zakłada się, że akceptuje on niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. 

Klient wyraża zgodę na niniejszy Regulamin zamawiając usługi od Spółki za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, dokonując płatności bez wcześniejszego zamówienia lub w inny sposób.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z powodu podania przez niego błędnych informacji przy dokonywaniu rezerwacji.

Marka firmy i strona internetowa, jak również wszystkie jej elementy (kod programistyczny, projekt, zdjęcia, tekst, itp.) oraz wszystkie podstrony są własnością intelektualną właścicieli firmy, a zatem są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie lub nadużywanie marki i/lub strony internetowej oraz jej komponentów podlega postępowaniu sądowemu zgodnie z prawem lokalnym.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić aktualne i dokładne informacje na stronie internetowej firmy. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub wyniki, które mogą być uzyskane w wyniku niewłaściwego wykorzystania lub błędnego zrozumienia tych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, gdy tylko zostaną nam one przedstawione, a także, bardziej ogólnie, do modyfikowania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, całości lub części strony internetowej i niniejszych Warunków bez ponoszenia odpowiedzialności, która może być poniesiona w wyniku tego. Zastosowanie będą miały najbardziej aktualne warunki w momencie Państwa wyjazdu.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron, których nie jesteśmy właścicielem. Nie możemy w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za udostępnienie tych linków w celu uzyskania dostępu do tych stron i źródeł zewnętrznych, jak również nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały znajdujące się na lub dostępne na tych zewnętrznych stronach lub źródłach, które nie są zatwierdzone ani zweryfikowane przez nasz zespół.

Wszystkie zdjęcia są symboliczne.

Wszystkie informacje przekazane przez Klienta w dowolnym momencie będą wykorzystane wyłącznie w celu dokonania rezerwacji przez Klienta. Poza tym, będą one przechowywane jako prywatne i poufne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ma to zastosowanie w świetle prawa.

Wszystkie informacje przedstawione przez Firmę (strony internetowe, materiały promocyjne, informacje innych agencji) mają charakter ściśle informacyjny i mogą zostać anulowane, zmienione lub zmodyfikowane z powodu dużego ruchu, siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Używane przez nas terminy i ich objaśnienia

Pakiet - Cały pakiet usług, który zarezerwował Klient, rozumiany jako wycieczka, jednodniowa wycieczka lub wakacje.

Aktywność - Indywidualna aktywność lub aktywność wewnątrz pakietu.

100% Money-Back Guaranteed - Jeśli nie możemy dostarczyć usługi zgodnie z obietnicą i Klient nie jest zadowolony, powinien przekazać reklamację bezpośrednio do naszego personelu w czasie krótszym niż 24 godziny po zakończeniu aktywności. Jeśli dojdziemy do porozumienia w tej sprawie, Klient może otrzymać zwrot pieniędzy zapłaconych za tę konkretną aktywność, ale nie za cały pakiet.

Gwarancja najlepszej ceny - Staramy się oferować jak najlepsze ceny. W przypadku, gdy konkurencja oferuje dokładnie tę samą aktywność lub pakiet w niższej cenie, postaramy się dopasować ich cenę, jeśli będzie to możliwe. Nie ma to zastosowania po potwierdzeniu rezerwacji.

Rezerwacja i płatności

Jeśli Klient dokonuje rezerwacji na więcej niż 60 dni przed datą podróży dla pakietu lub aktywności o łącznej cenie 500 € lub więcej, wymagamy wpłaty minimalnego depozytu w wysokości 30% w momencie potwierdzenia rezerwacji, a pozostałą kwotę należy wpłacić 60 dni przed datą wyjazdu.

Jeśli Klient dokonuje rezerwacji w ciągu 60 dni od daty wyjazdu, pełna płatność będzie wymagana w momencie potwierdzenia rezerwacji.

Płatność musi być dokonana w sposób i w czasie określonym na stronie internetowej, chyba że uzgodniono inaczej.

Nie możemy zagwarantować dostępności w wymaganym dniu i godzinie przed sfinalizowaniem płatności lub depozytu.

Jeśli pełna płatność nie wpłynie na 60 dni przed datą wyjazdu, zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć lub pakietu i uznania depozytu za bezzwrotny, niezależnie od ubezpieczenia Klienta od kosztów rezygnacji. 

Jeśli Klient dokona spóźnionej płatności przed anulowaniem przez nas rezerwacji, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za spóźnienie w wysokości 19 € za dzień od pierwszego dnia po terminie płatności, chyba że inne porozumienie zostało zawarte na piśmie.

Jeśli Klient nie pokryje wszystkich należnych płatności (w tym wszystkich ewentualnych opłat) w całości w ciągu 7 dni od otrzymania przypomnienia, zastrzegamy sobie prawo do potraktowania rezerwacji jako anulowanej przez Klienta.

W zależności od dostępności wybranych rozwiązań, potwierdzimy aktywność lub pakiet poprzez wystawienie faktury potwierdzającej. Faktura ta zostanie wysłana do Klienta, który zarezerwował daną aktywność lub pakiet, niezależnie od liczby osób w grupie. Klient musi dokładnie sprawdzić fakturę i skontaktować się z nami natychmiast, jeśli jakiekolwiek informacje, które pojawiają się na potwierdzeniu lub jakimkolwiek innym dokumencie wydają się być nieprawidłowe lub niekompletne.

Odwołanie lub/i zmiany

Poniższe opłaty za anulowanie rezerwacji obowiązują w zależności od czasu anulowania i konkretnej kategorii rezerwacji Klienta:

W przypadku zaplanowanych doświadczeń, publicznych lub prywatnych (degustacja wina Ljubljana & Bled, Food Tour Ljubljana, Cooking Class Ljubljana):

 • 100% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji do 48h przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 48h przed wyjazdem lub nie pojawienia się na miejscu.
 • Jesteśmy w stanie uwzględnić ostateczne zmiany liczby uczestników do 2 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki, a po potwierdzeniu zmiana jest uważana za wiążącą.

Dla zaplanowanych wycieczek dziennych:

 • 100% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji do 48h przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 48h przed wyjazdem lub nie pojawienia się na miejscu.
Dla wycieczek wielodniowych lub prywatnych Day Trips bez zakwaterowania:
 • 80% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji z wyjazdu do 31 dni przed wyjazdem.
 • 0% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 10-31 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Zajęcia jednodniowe bez zakwaterowania:

 • 100% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji do 7 dni przed wyjazdem.
 • 50% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 3-7 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 3 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Zajęcia wielodniowe lub wycieczka bez zakwaterowania:

 • 90% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji do 31 dni przed wyjazdem.
 • 50% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 10-31 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Wielodniowe Wczasy lub Wielodniowe wycieczki z zakwaterowaniem:

 • 95% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji do 90 dni przed wyjazdem.
 • 75% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 61-89 dni przed wyjazdem.
 • 50% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 31-60 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Hut To Hut Wycieczki piesze z zakwaterowaniem:

 • 50% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji z wyjazdu do 60 dni przed wyjazdem.
 • 25% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 31-59 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Pakiety na wieczór kawalerski:

 • Depozyty nie podlegają zwrotowi
 • 50% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji z wyjazdu do 60 dni przed wyjazdem.
 • 25% kosztów wycieczki zostanie zwrócone w przypadku rezygnacji w okresie 31-59 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.

Jednodniowe lub wielodniowe wycieczki i rejsy łodzią:

 • 300 € lub 30% (w zależności od rodzaju rejsu) bezzwrotnego depozytu, który należy wpłacić w celu rezerwacji rejsu i zabezpieczenia miejsca.
 • 100% pozostałej kwoty zostanie zwrócone w przypadku anulowania rezerwacji do 90 dni przed wyjazdem.
 • 80% pozostałej kwoty zostanie zwrócone w przypadku anulowania rezerwacji na 61-89 dni przed wyjazdem.
 • 50% pozostałej kwoty zostanie zwrócone w przypadku anulowania rezerwacji na 31-60 dni przed wyjazdem.
 • Żadna (0%) część kosztów wycieczki nie zostanie zwrócona w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem lub niestawienia się na miejscu.
 • Należy pamiętać, że każdy wyczarterowany statek oferowany przez World Discovery podlega własnemu, unikalnemu zestawowi warunków. Warunki te odzwierciedlają różne atrybuty, udogodnienia i ryzyko związane z każdym statkiem. Istotne jest, aby wszyscy potencjalni czarterujący przejrzeli i w pełni zrozumieli szczegółowe warunki mające zastosowanie do wybranego przez nich statku przed sfinalizowaniem jakiejkolwiek umowy czarterowej.

W przypadku anulowania rezerwacji z nieznacznym kosztem dla Firmy, Firma zdecyduje w każdym przypadku, czy przenieść kwotę kar za anulowanie na przyszłą rezerwację Klienta. Taki kredyt będzie ważny dla podróży w ciągu jednego roku od daty anulowania.

Wszystkie opłaty za przelew, opłaty za płatności (karty kredytowe) oraz koszty ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi.

Jeśli płatność została dokonana online lub kartą kredytową, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% w przypadku zwrotu rezygnacji dokonanej przez Klienta.

Rezerwacja, której dokonuje Klient jest obowiązkowa i w związku z tym istnieje możliwość odwołania rezerwacji przez Klienta wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, nasze usługi mogą zostać odwołane lub zmienione przez Firmę z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany wycieczek. W przypadku, gdy jedna z naszych usług zostanie odwołana lub zmieniona, zostaniesz o tym powiadomiony tak szybko, jak to możliwe. 

Firma zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub modyfikacji wszelkich obiektów bez uprzedzenia, w tym zmiany lub modyfikacji miejsc, tras i cen. W przypadku zmiany, Firma będzie starała się zastąpić alternatywne rozwiązania o porównywalnej wartości pieniężnej bez rekompensaty i nie ponosi odpowiedzialności za utratę przyjemności w wyniku tych zmian. Wszystko to jest robione dla jak najlepszego doświadczenia naszych klientów.

Jeśli nie będziesz w stanie wziąć udziału w wycieczce lub zajęciach lub jeśli nie będziemy w stanie zaoferować wycieczki lub zajęć z powodu okoliczności pozostających poza naszą kontrolą lub zdarzenia o charakterze siły wyższej, Firma nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie wycieczki lub zajęć i nie będziesz miał prawa do zwrotu pieniędzy.

Gdy wycieczka/aktywność jest już w toku, Firma nie oferuje żadnych zwrotów, jeśli nasz personel stwierdzi, że warunki nie pozwalają na bezpieczną kontynuację w przypadku ekstremalnej pogody lub innej siły wyższej.

Niektóre zajęcia i zabytki na wycieczkach są uwarunkowane pogodą i godzinami otwarcia, dlatego Firma zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki (itinerarium), ale postara się jak najszybciej poinformować Klienta o zmianie. 

Jeśli Klient nie posiada odpowiedniego sprzętu, który jest wymagany dla danej wycieczki/aktywności, Firma lub jej przedstawiciel zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Klienta w wycieczce/aktywności, bez możliwości zwrotu pieniędzy. 

Przed potwierdzeniem rezerwacji Klient może bezpłatnie dokonać zmian w rezerwacji. Postaramy się uwzględnić zmiany i dodatkowe życzenia po potwierdzeniu rezerwacji, jednak dostępność nie może być zagwarantowana. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku zmian w rezerwacji po dokonaniu wpłaty. 

Zawartość pakietu, usługi i cena są zawarte w ofercie końcowej. Oferta ostateczna stanowi potwierdzenie wybranych usług i jest częścią umowy Spółki z Klientem. Cena pakietu nie obejmuje (o ile nie uzgodniono inaczej):

 • wycieczki i wizyty fakultatywne (nieobowiązkowe/dodatkowe),
 • koszty uzyskania i wydania wiz, jeśli takie istnieją,
 • jedzenie i napoje oraz inne dodatkowe usługi,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • wszelkie inne usługi nie wymienione w ofercie.

Wszystkie rodzaje usług specjalnych na miejscu (sypialnia w ostatniej chwili, specjalna dieta itp.) są opłacane przez Klienta i muszą być zamówione podczas rezerwacji. Jeśli Klient poprosi o specjalną usługę podczas wycieczki/aktywności, powinien zapłacić za nią bezpośrednio przewodnikowi lub przedstawicielowi Firmy, w walucie danego kraju. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia ceny oraz prawo do anulowania rezerwacji.

Wszystkie ceny podane są w € (euro), jeśli nie podano inaczej.

Spółka może zwrócić się o podwyższenie ceny umownej w przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpiły następujące okoliczności:

 • Zmiana kursu walutowego w stosunku do daty publikacji programu,
 • Zmiana kosztów transportu (paliwo, opłata drogowa itp.),
 • Zmiana hoteli lub opłat przewoźników.

Firma może poinformować Klientów o zmianie ustnie lub pisemnie. Klient może bezpłatnie odwołać wycieczkę, jeżeli zmieniona cena jest wyższa o więcej niż 10%, najpóźniej w ciągu 48 godzin od powiadomienia. Jeżeli klient nie odwoła wycieczki w podanym terminie, uważa się, że zgadza się na zmienioną cenę. Opublikowane ceny są wynikiem umowy Firmy z dostawcami/partnerami i mogą nie odpowiadać cenom podanym na miejscu, w miejscu docelowym Klienta.

W przypadku, gdy Klient spóźni się na zajęcia, zawsze postaramy się zapewnić Państwu zajęcia w terminie późniejszym niż pierwotnie planowany, ale jeśli nie będzie to możliwe, nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy. Jeśli wiedzą Państwo, że się spóźnią, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zechcą Państwo zakończyć jakiekolwiek zajęcia wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy ani żadna zniżka.

Firma zastrzega sobie bezwzględne prawo do odrzucenia rezerwacji według własnego uznania z dowolnego powodu i w dowolnym czasie. Klienci zgadzają się zaakceptować autorytet i decyzje naszych pracowników, przewodników i współpracowników.

Firma zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki lub zajęć w każdych okolicznościach, ale będzie starała się tego uniknąć, chyba że będzie to absolutnie konieczne.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne rezerwacje dokonane przez Klienta u innych dostawców, takie jak wycieczki, transfery, loty itp. W przypadku zmiany planu podróży Firma nie gwarantuje żadnej godziny odjazdu lub przyjazdu wycieczki. 

COVID-19 / Zwrot kosztów z tytułu nadzwyczajnych okoliczności

W przypadku zamknięcia granic przez rząd lub innych oficjalnych ograniczeń, które uniemożliwiają podróż do kraju w wybranych przez Państwa terminach, oferujemy bezpłatną zmianę terminu lub zwrot pieniędzy (z wyjątkiem minimalnych kosztów administracyjnych, opłat za karty kredytowe i ewentualnych opłat karnych od dostawców zakwaterowania). W przypadku zmiany terminu zastrzegamy sobie prawo do dostosowania ceny rezerwacji do ewentualnej zmiany ceny jakiejkolwiek części oferty Klienta.

Zwrot kosztów

W przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do dokonania zwrotu na rzecz klienta lub gdy klient lub Spółka odwołali wycieczkę lub działanie, Spółka dokona zwrotu w ciągu 15 dni roboczych od następnego dnia odwołania, w przypadku dokonania zwrotu przed rozpoczęciem wycieczki lub działania, oraz w ciągu 30 dni liczonych od dnia zakończenia wycieczki lub działania. Jeśli jednak istnieją jakiekolwiek wydatki, takie jak opłaty za anulowanie, kary itp., które Spółka już zapłaciła lub będzie musiała zapłacić za usługi niewykonane z powodu anulowania wycieczki, wydatki te ponosi klient.

Klient będzie zobowiązany do zażądania zwrotu kosztów na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ubezpieczenia

Klient może zdecydować się na wykupienie innego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji przy rezerwacji, które pokryje całkowitą cenę aktywności lub pakietu.

Niedotrzymanie terminów płatności bez powiadomienia nie jest objęte ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji.

Spółka nie zwraca kosztów ubezpieczenia i opłat za płatności.

Podstawowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Klient otrzymuje pełny zwrot pieniędzy w przypadku odwołania rezerwacji z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obejmuje następujące elementy: 

Choroba - Potwierdzony przez lekarza stan fizyczny lub psychiczny, który uniemożliwia uczestnictwo w zarezerwowanym pakiecie. 

Kontuzja - Uraz ciała potwierdzony przez lekarza, który uniemożliwia uczestnictwo w zarezerwowanym pakiecie.

Śmierć - lub śmierć bliskich krewnych w okresie krótszym niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem podróży. 

Warunkiem zwrotu pieniędzy jest pisemne odwołanie w ciągu 48 godzin od zaistnienia przyczyny odwołania.

Klient, który wykupił Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, może zrezygnować najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub pakietu, aby mieć prawo do zwrotu pieniędzy.  

Musisz dostarczyć wymaganą dokumentację w ciągu 15 dni po anulowaniu rezerwacji. Po otrzymaniu przez nas kompletnej dokumentacji i potwierdzeniu jej ważności, zwrócimy Ci pieniądze w ciągu 90 dni.

Dokumentacja powinna zawierać ważne zaświadczenie o niezdolności do podróży, z którego jasno wynika, że Klient nie był w stanie podróżować w terminach, na które zarezerwowano daną aktywność lub pakiet.

W grupach 5 lub więcej osób, które nie są członkami tej samej najbliższej rodziny, maksymalnie 30% członków grupy jest uprawnionych do otrzymania zwrotu pieniędzy - na przykład, jeśli grupa składa się z 10 osób, maksymalnie 3 osoby mogą otrzymać zwrot pieniędzy. 

50% kosztów zakwaterowania nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem pakietu.

Ubezpieczenie od rezygnacji z opłacania składek - Cancel for any reason (CFAR)

Klient otrzymuje zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji z usługi z jakiegokolwiek powodu, kwota zależna od terminu rezygnacji.

Warunkiem zwrotu jest pisemna rezygnacja do 72 godzin przed rozpoczęciem zajęć lub pakietu. 

Firma gwarantuje, że maksymalny koszt za anulowanie rezerwacji w okresie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem pakietu wyniesie 30% kosztów zakwaterowania, w zależności od polityki anulowania zakwaterowania. 

Bezpieczeństwo i prywatność

Wszyscy Klienci są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo i samopoczucie. Nie zachęcamy żadnego z naszych Klientów do angażowania się w jakiekolwiek niebezpieczne działania ani do nadmiernego picia. Firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności, jeśli Klient np. wypije za dużo lub zaangażuje się w niebezpieczną aktywność i w rezultacie dozna urazu, choroby, śmierci, straty lub szkody.

Wszyscy Klienci przed dokonaniem rezerwacji powinni dokładnie ocenić swoje możliwości fizyczne i psychiczne do udziału w wycieczkach organizowanych przez Firmę. W przypadku niezdolności, Firma może odmówić Klientowi udziału. 

Wszyscy partnerzy miejsca (w tym atrakcje, bary, restauracje, kluby, noclegi...) zastrzegają sobie prawo do odmówienia Klientowi wstępu lub usunięcia go z atrakcji/obiektów z różnych powodów, takich jak np. nietrzeźwość, zakłócanie porządku, agresja, obelgi lub zachowania antyspołeczne. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w takich przypadkach, a zwrot pieniędzy nie jest możliwy w takich okolicznościach. 

Niektóre programy obejmują spożywanie alkoholu i są odpowiednie tylko dla uczestników w wieku 18 lat lub starszych. Dowód wieku musi być dostarczony w momencie uczestnictwa. Jako dowód wieku akceptujemy wyłącznie oficjalne dokumenty tożsamości, takie jak paszport, prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające wiek (18 plus). Nieakceptowane dokumenty tożsamości to kserokopie, legitymacje studenckie i inne dokumenty tożsamości nie wydane przez rząd.

Dokonując rezerwacji, każdy Klient zgadza się, że Firma ma prawo opublikować wszystkie zdjęcia i filmy, które zostały wykonane podczas programu (zdjęcia i filmy mogą obejmować każdego Klienta) w celach promocyjnych i handlowych. Jeśli Klient nie wyraża zgody, powinien to zaznaczyć przed rozpoczęciem wycieczki/aktywności.

Zachęcamy wszystkich Klientów do zakupu ubezpieczenia podróżnego, aby chronić swoją inwestycję finansową.

Skargi

Jeśli Klient ma jakieś zastrzeżenia, musi je natychmiast zgłosić przewodnikowi lub agentowi rezerwacji. W ten sposób nasz zespół ma szansę na naprawienie sytuacji po ocenie skargi. Ewentualne zmiany w wycieczce w interesie zadowolenia Klienta mogą być dokonane tylko wtedy, gdy reklamacja zostanie przedstawiona w trakcie wycieczki. Reklamacje złożone w późniejszym czasie nie będą uwzględniane. Jeżeli reklamacja zostanie złożona w trakcie wycieczki, a problem pozostanie nierozwiązany, należy złożyć kolejną reklamację w formie pisemnej do Firmy w ciągu 24 godzin od zakończenia wycieczki.

W niektórych przypadkach Firma jest pośrednikiem między Klientem a dostawcą usług. Chociaż nasz zespół jest oddany poszukiwaniu i dostarczaniu tylko najlepszych usług dla Ciebie, nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy, wpadki lub zaniedbania popełnione przez osoby trzecie. W przypadku problemu z jakąkolwiek usługą prowadzoną przez naszego dostawcę/partnera, należy rozwiązać go bezpośrednio z nim.

Zobowiązania 

Wszyscy Klienci muszą postępować zgodnie z instrukcjami Firmy, podanymi w korespondencji, na stronie internetowej/broszurze produktu lub instrukcjami przewodnika Firmy. 

Firma zastrzega sobie prawo do odwołania programu w dowolnym momencie, jeśli Klient nie stosuje się do poleceń przewodnika i wydaje się, że może zagrażać bezpiecznemu i wygodnemu przebiegowi wycieczki, że Klient może zostać wykluczony z całości lub części wycieczki. W tym przypadku Klient nie ma prawa do zwrotu pieniędzy i musi pokryć wszelkie dodatkowe koszty, które w związku z tym poniesie.

Klienci muszą ujawnić wszelkie istotne informacje, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na doświadczenie lub innych Klientów. W przypadku, gdy istotne informacje nie zostaną ujawnione Firmie przed rozpoczęciem doświadczenia i spowoduje to powstanie dodatkowych kosztów, Klient jest zobowiązany do ich pokrycia. 

Od wszystkich Klientów oczekuje się przestrzegania lokalnego prawa i przepisów, a jakiekolwiek zaniedbanie tego obowiązku zwalnia Firmę z wszelkich zobowiązań, które mogą mieć miejsce w ramach niniejszych warunków rezerwacji. Wszelkie szkody lub straty spowodowane przez Klienta są na jego odpowiedzialność. Pełna zapłata za wszelkie takie uszkodzenia lub straty musi zostać uiszczona w danym momencie bezpośrednio dostawcy lub Firmie. Jeśli Klient tego nie zrobi, będzie odpowiedzialny za zaspokojenie wszelkich roszczeń (w tym kosztów prawnych).

Wszyscy klienci muszą mieć zawsze przy sobie ważny dokument tożsamości. Zgodnie z prawem, każdy obywatel lub odwiedzający kraj jest zobowiązany do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku prośby o wylegitymowanie się przez policję, Klient jest świadomy, że może zostać obciążony karą, jeśli tego nie zrobi. 

Jeśli Klient rezerwuje usługę w imieniu dodatkowych osób, jest zobowiązany do zapewnienia, że każda dodatkowa osoba spełnia wszelkie wymagania określone przez Spółkę oraz jest świadoma i zgadza się na niniejszy Regulamin oraz wszelkie warunki, zasady i ograniczenia określone przez Spółkę. 

Jeśli Klient rezerwuje usługę dla dodatkowej osoby, która jest nieletnia, oświadcza i gwarantuje, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby nieletniej. Firma może, według własnego uznania, wymagać od Klienta podpisania formularza zrzeczenia się odpowiedzialności lub przejęcia ryzyka.

Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie Firmy o wszelkich warunkach medycznych lub fizycznych, lub innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na zdolność Klienta i każdej innej osoby do bezpiecznego uczestnictwa w jakiejkolwiek aktywności, która jest rozważana w ramach zarezerwowanej usługi.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia w wyniku (ale nie tylko): wysiłku fizycznego, do którego Klient nie jest przygotowany; sił natury (siła wyższa); kolizji z rowerami, pieszymi lub samochodami; warunków drogowych, w tym m.in. braku pobocza i powierzchni jezdni dotkniętych warunkami pogodowymi; podróż samolotem, pociągiem, samochodem, łodzią lub innym środkiem transportu, lub rowerem, nartami, konno, pieszo, lub innymi formami aktywnej lub przygodnej podróży; spożywanie napojów alkoholowych; niepokoje społeczne; terroryzm; awaria sprzętu; duża wysokość; brak lub ograniczony dostęp do pomocy medycznej w odległych miejscach lub adekwatność pomocy medycznej po jej udzieleniu.

Klienci, którzy nie dostarczą podpisanego zwolnienia z odpowiedzialności przed wyjazdem, nie będą mogli dołączyć do wycieczki i będą obowiązywać standardowe zasady anulowania rezerwacji.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe wydatki Klienta, takie jak posiłki, transport lub dodatkowe koszty hotelowe, które nie są zawarte w cenie wycieczki, ale mogą być wymagane w celu dotarcia do lub z miejsca rozpoczęcia lub zakończenia wycieczki. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trasie i hotelach, jeśli jest to konieczne, aby poprawić jakość wycieczki lub dostosować się do komfortu i dobrego samopoczucia Klientów.

Lost Belongings:

Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta paszportów, biletów i wszelkich innych dokumentów, jak również za utratę lub uszkodzenie bagażu, mienia osobistego lub innych rzeczy.

Warunki Ogólne oraz relacje pomiędzy Klientem a Firmą podlegają prawu lokalnemu bez uwzględnienia jego postanowień kolizyjnych. Klient i Firma zgadzają się na poddanie wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu znajdującego się w Lublanie, Słowenia.

Po wypełnieniu lub potwierdzeniu przez Klienta rezerwacji domniemywa się, że akceptuje on niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. 

Kodeks postępowania

Wyrażając zgodę na warunki korzystania z usługi, akceptuję poniższy kodeks postępowania:

 • Wybrałem podróż, która odpowiada moim umiejętnościom, poziomowi sprawności i stanowi zdrowia.
 • Nie mam żadnych schorzeń fizycznych ani niepełnosprawności, które stanowiłyby zagrożenie dla mnie lub innych podróżnych w grupie.
 • Posiadam ważny paszport oraz wszystkie wizy, zezwolenia, certyfikaty i szczepienia wymagane do podróży.
 • Przeczytam wszystkie materiały przed wyjazdem dotyczące ubioru, wymagań medycznych i etykiety specyficznej dla danej kultury.
 • Jeśli to możliwe, będę informować o wszelkich specjalnych życzeniach co najmniej 30 dni przed podróżą. Obejmuje to ograniczenia dietetyczne, wymagania medyczne i preferencje dotyczące pokoju. Rozumiem, że Spółka dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić specjalne życzenia, ale nie może zagwarantować, że zostaną one spełnione.
 • Będę przestrzegać praw i zwyczajów obowiązujących w odwiedzanych krajach.
 • Będę szanować prawa i prywatność innych gości.
 • Rozumiem, że podróże grupowe niezmiennie wymagają kompromisu w celu dostosowania się do różnych pragnień, celów podróży, osobowości i możliwości fizycznych wszystkich członków grupy. Przewodnicy firmy mogą być zobowiązani do improwizowania i działania w dobrej wierze, korzystania z dyskrecji i/lub podejmowania decyzji w oparciu o konsensus grupy. Decyzje te mogą nie zawsze zadowalać każdego z osobna, ale mają na celu zaspokojenie szerszych pragnień grupy.
 • Rozumiem, że droga mniej uczęszczana oznacza, że dostęp do placówek medycznych i usług ewakuacyjnych może być ograniczony.
 • Rozumiem, że pogoda jest poza kontrolą Spółki.
 • Zawsze będę nosić sprzęt ochronny podczas wszelkich działań organizowanych przez Spółkę.
 • Nie będę nosić słuchawek podczas jazdy na rowerze.
 • Będę spożywać alkohol w sposób odpowiedzialny. W przypadku, gdy wyraziłem zgodę na Warunki świadczenia usług dla kogokolwiek innego, moim obowiązkiem jest przekazanie tej informacji również tej osobie.

Nazwa prawna firmy: HUD, storitve, d.o.o.

Numer VAT: SI95311289

Numer rejestracyjny firmy: 6613047000

Licencja Organizatora Turystyki: 1733

Licencja pośrednika turystycznego: 1734

Informacja dla przelewu bankowego:

Firma: HUD, storitve, d.o.o. 

Adres: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Słowenia

IBAN: SI56 6100 0001 5029 527

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.30.2022 r.

Oferujemy wybór różnorodnych, dostosowanych do potrzeb klienta wspinaczek górskich i wycieczek pieszych, które prowadzą na najlepsze szczyty w Parku Narodowym Triglav, w tym symbol samej Słowenii - Mt. Triglav.
© Copyright by Wycieczki Triglav
Spółka portfelowa Odkrycie świata.